Tunnel Trouble/cs

From Wynncraft Wiki
Jump to: navigation, search
Potíže v tunelu
QuestBook.png
Info o úkolu
Délka Dlouhá
Lokace Detlas
Level 5
Reward Následující

Potíže v tunelu je dlouhý úkol pro level 5. Toto je hned po úvodu první dlouhý úkol ve hře.

Úvod[edit | edit source]

Armáda Detlasu a Ragni potřebuje hráčovu pomoc při odklízení závalů v průchodu mezi městy, který umožňuje rychlý přsun mezi Detlasem a Ragni. Hráč musí pomáhat horníkovi uvnitř tunelu, dokud se něco zvláštního nestane.

Část1[edit | edit source]

» Promluv si s Kapitánem Fenorem před bránou do Detlasu.

 Location   Kapitán Fenor   X   380   Y   68   Z   -1569 

Dialog:

 • Kapitán Fenor: Ahoj, ty musíš být ten nový rekrut! Mám pro tebe misi.
 • Kapitán Fenor: Za mnou je stará jeskyně, která byla používaná během Válek s Nákazou...
 • Kapitán Fenor: Používali jsme ji jako rychlou a snadnou cestu mezi Detlasem a Ragni. Nyní ale byla pro roky opuštěná.
 • Kapitán Fenor: Tato jeskyně se však ukázala jako velmi užitečná pro budoucí rekruty, kteří by potřebovali mezi městy cestovat.
 • Kapitán Fenor: Nyní jsi tu ty. Potřebuji tě, abys pomohl odklidit závaly na cestě jeskynní, takže ji můžeme opět používat. Hodně štěstí, vojáku!

Část 2[edit | edit source]

» Vstup do jeskyně za kapitánem Fenorem

 Location   Jeskyně   X   384   Y   67   Z   -1667 

Dialog:

 • Horník Linton: Á, rekrut! ty musíš být ten, kterého kapitán Fenor poslal.
 • Horník Linton: Tak pojďme začít!
 • Horník Linton: Pomož mi odklidit tuhle suť. Přijď k tomu a pořádně do toho strč!

Část 3[edit | edit source]

» Pomož Horníkovi Lintnovi odklidit suť blokující cestu.

Dialog:

 • Horník Linton: Dobrá práce! Teď musíme být opatrní, nevíme, co tady dole je...

Část 4[edit | edit source]

» Odkliď z jeskyně možné zátarasy.

Dialog:

 • Horník Linton: Počkat, šlyšíš to? Nestvůry! Dělej svoji práci, vojáku!

Zabij monstra.

 • Horník Linton: Co?!
 • Horník Linton: Sakra! Tenhle zával právě zablokoval cestu! Braň mě, zatím co se pokusím udělat otvor!

Braň Horníka Lintona tím, že zabiješ všechny nemrtvé.

 • Horník Linton: Jen tak dál! Myslím, že jsme v polovině!
 • Horník Linton: Konečně! Vidím na druhou stranu! Ještě kousek...
 • Horník Linton: Mám to, udělal jsem otvor! Rychle, než budou v přesile!

Pokračuj v uvolňování jeskyně.

 • Horník Linton: Tahle jeskyně je pro mě sotva problém...
 • Horník Linton: Tenhle zával suti je příliš velký, než abychom s ním pohnuli. Co teď budeme dělat?
 • Horník Linton: hmm... Možná, že když poč- co se to děje se zdí napravo?
 • ???: Ehh, ahoj... No, tohle je trochu trapné... Já jen... půjdu.
 • Horník Linton: ... Kdo to ksakru byl? Můžeš to jít zkontrolovat, jestli chceš, ale já zůstanu tady a zkusím vymyslet řešení.

Část 5[edit | edit source]

» Zkontroluj malou díru napravo od hromady suti.

Dialog

 • Drale: Ach, nečekal jsem, že mě budeš sledovat... Ehhh...ahoj! Tohle bude znít trochu divně, ale...
 • Drale: Já jsem drale a jsem na misi s cílem osvobodit tyhle krávy z otroctví na ranči Katoa.
 • Drale: Tito farmáři tyhle krávy ukradli. Jsou to posvátná zvířata. Teď je chtějí proměnit na stejk! Pokud mi pomůžeš, možná bych ti mohl na oplátku pomoct...
 • Drale: Jdi a osvoboď tyhle krávy z otroctví! Ah, jak si přeji, abych byl kráva-

Část 6[edit | edit source]

» Osvoboď krávy, aniž by tě chytil farmář. Dialog

 • Bylvis: Ach, jak je hezké vidět moje krávy v nejlepší formě! Nastal čas opět nakrmit spoluobčany!
 • Otevři vrátka ohrad s krávami, abys je osvobodil! Nenech se farmářem chytit!

Osvoboď krávy.

Pokud tě chytí:
Dialogue:
 • Bylvis: Co? Hej!
 • Bylvis: Co si myslíš, že tady děláš? Tohle je soukrpmý pozemek!

Chytili tě, zkus to znova!

 • Vypadá to, že jsi úspěšně osvobodil krávy. Nyní se vrať k Draleovi.

Část 7[edit | edit source]

» Vrať se k Draleovi a řeknimu o svém úspěchu.

Dialog

 • Drale: Strašně moc ti děkuju, ale ještě nejsme hotovi. Potřebujeme dostat tyhle krávy z provincie.
 • Drale: Za mnou je malý otvor na povrch. Projdi jím a pomož mi dostat krávy na vor do Gavelu.

Část 8[edit | edit source]

» Pomož Draleovi odtlačit vor s krávami na vodu.

Dialog

 • Drale: Tady je ten vor! Pomož mi ho odtlačit!

Zatlač na vor.

 • Drale: Tak a máme to! Buďte svobodní přátelé! Nový život čeká!
 • Drale: Znova ti děkuji za to, cos pro mne dneska udělal. Tyhle krávy si zaslouží lepší život než být na farmě.
 • Jak dlouho jsi pomáhal tomuto šílencovi ukrást krávy? Uvědomuješ si, že by ses měl vrátit k Lintnovi.

Část 9[edit | edit source]

» Vrať se k Horníkovi Lintnovi do opuštěné jeskyně.

Dialog

 • Horník Linton: Co ti trvalo tak dlouho? Čekal jsem tu hodinu! Cos dělal?
 • Horník Linton: Tys pomáhal šílenému, krávami posedlému podivínovi ukrást krávy z místní farmy? Rekrute, to hle je proti zákonům...
 • Horník Linton: Ale, co se starám? Pitomí Krávisti.
 • Horník Linton: Tak či tak, pořád nevme, jak se zbavit téhle obrovské hromady šutrů...
 • Drale: Opět ahoj! Slyšel jsem, že potřebujete pomoct! Tak jsem tady, nemějte strach! Krávy, ke mně!
 • Horník Linton: Co to sakra...
 • Drale: Protože jsi mi pomohl s mým problémem, myslel jsem si, že ti na oplátku taky pomůžu.
 • Drale: Nashledanou! Bylo mi ctí potkat tě, horníku! Tak, hebeme se, moje krávy!
 • Horník Linton: ...Co se stalo? Mám vidiny? Ví co? Nechci to vědět.
 • Horník Linton: Každopádně, proč nejdeš napřed? Budu tu hlídat průchod, takže se nic špatného nestane.
 • Horník Linton: Byla to čest prožít s tebou dobrodružství, rekrute!

Část 10[edit | edit source]

» Promluv si s Seržantem Klafsonem vedle Ragni u vchodu do jeskyně.

Dialog

 • Seržant Klafson: Rekrute, kapitán Fenor mi řekl, že tě potkám tady. Pokud jsi tudy vyšel, splnil jsi misi!
 • Seržant Klafson: Udělal jsi dnes velký skutek, vojíku! Odteď můžeš používat tuto cestu k cestování mezi Ragni a Detlas! Dobrá práce!

Drobnosti[edit | edit source]