Poisoning the Pest/he

From Wynncraft Wiki
Jump to: navigation, search
להרעיל את החרקים
QuestBook.png
מידע
קושי קצר
מיקום ראגני
Province [[{{{province}}}]]
רָמָה 2
Starter NPC [[{{{npc}}}]]
פרס As follows:


אתם תקבלו:

להרעיל את החרקים היא משימה קצרה ברמה 2 המתמקדת על חווה ליד ראגני.

הקדמה[edit | edit source]

החקלאי קבאלוס צריך את העזרה שלך בלהרוס חרקים מקולקלים ההורסים את החווה שלו. האם תוכל לשרוד את התקפסת החרקים?

שלב 1[edit | edit source]

» דבר ל חקלאי קבאלוס ליד ראגני

 X   -755  Y   67  Z   -1660  Wynncraft Map 

דו-שיח:

 • החקלאי קבאלוס: אה, אתה נראה כמו מגויס חדש!
 • החקלאי קבאלוס: טוב לראות שהצבא גודל שוב. הגיע הזמן שלמישהו בצבא יש זמן לתושבים.
 • החקלאי קבאלוס: אנחנו גם חייבים להילחם בקלקול אתה יודע! ואם כבר מדברים על הקלקול...
 • החקלאי קבאלוס: לאחרונה אבי היקר נפטר ואני קברתי אותו במשק. טוב, הוא כבר לא שם, הקלקול הגיע לגוף שלו.
 • החקלאי קבאלוס: קלקול פוגע בדברים שונים בדרכים מוזרות. לפעמים קלקול מחייב מחדש גופות וגורם להם להילחם ביצורים חיים.
 • החקלאי קבאלוס: אנחנו לא יכולים להילחם בו ישירות - אנחנו צריכים להשתמש בממטרות החדשות שלי מקורקוס כדי להרעיל את החרק! יש לי [1 קופסא של רעל] ליד הבית שלי.
 • החקלאי קבאלוס: אם אתה מצליח להיכנס לחווה שלי בבטחה, הגופה של אבי אולי תשתמש בכדורי אש כדי להרוג אותך... כן, כדורי אש. מי ידע שלאבא שלי היה את זה?
 • החקלאי קבאלוס: אם אתה מרעיל את אספקת המים בצד השני של החווה לאחר שאתה נכנס, אתה תוכל להרוד את החרק אחת ולתמיד!

שלב 2[edit | edit source]

» תמצא [1 'קופסא של רעל].

שלב 3[edit | edit source]

» תרעיל את אספקת המים.

שלב 4[edit | edit source]

» תפעיל את הממטרות.

דו-שיח:

 • החקלאי קבאלוס: אתה כנראה עשית משהו שהרגיז את החרק, החרק נהפך ליותר כועס ואגרסיבי!
 • החקלאי קבאלוס: תמהר ותפעיל את הממטרות עם הכפתור ליד הכניסה לחווה לפני שהחרק יעשה יותר נזק!

שלב 5[edit | edit source]

» דבר לחקלאי קבאלוס.

דו-שיח:

 • החקלאי קבאלוס: עבודה מצויינת על להיפטר מהחרק המקולקל, אני לא יכול להודות לך מספיק!
 • החקלאי קבאלוס: אתה מנעת ממני מלהיכנס לעוני ועזרת עם המפלצות המקולקלות בפרובינציה הזאת.
 • החקלאי קבאלוס: הנה פרס בשבילך! מגיע לך על המעשה שעשית היום!

טיפים[edit | edit source]

 • הרעל נמצא ליד הבית של החקלאי, ליד המשק.
 • בשביל לעבור בחווה מבלי להיהרג, תשתמש במכשולים בשביל להתחמק מכדורי האש.

טריויה[edit | edit source]

גלריה[edit | edit source]